Kompetens och erfarenhet

Jag brinner för att arbeta med människor. Att inspirera och utveckla ledare, ledningsgrupper, projektteam och organisationer vid förändringsprocesser är mitt fokus och ger mig energi. Mina starka sidor är att utveckla ledarskap, strukturer, social förmåga och kommunikation genom handlingsorienterade praktiska åtgärder.

Jag har 25 års erfarenhet av möten med människor i arbetslivet. Med teknisk utbildning i botten och min nyfikenhet har jag hela tiden ställt mig inför olika utmaningar och sökt nya kunskaper.

Vad kan jag bidra med

Motivation och handlingskraft vid förändringsprocesser  t.ex. nystart, omstart, omorganisation, eller integration av förvärv. Förändring innebär stress för många. En rätt planerad och kommunicerad förändring minskar stressen och lyfter fram potentialen i det nya så att fokus kan läggas på att komma säkert framåt med utgångspunkt i välstrukturerade aktiviteter och tydlig kommunikation. 
I min process hjälper jag gruppen och individen att släppa loss kraften och få ett effektivare team. Genom reflektion och självlärande tar individen aktivt ansvar för sin egen utveckling.

Yrkeserfarenhet